KV  contest call  OM3R

2012 - Výsledok M SR na KV rok 2013 - 15. miesto

Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk

UK DX RTTY contest         171 QSO

BARTS RTTY contest        125 QSO

XE RTTY contest               131 QSO

CQ WPX RTTY contest      444 QSO    5. OM LP

CQ WPX CW contest         738 QSO

WAEDC cw                       180 QSO + 168 QTC   4. OM LP

CQ WW RTTY                    510 QSO   4. OM LP

WAE DC RTTY                   291 QSO + 50 QTC viacej na    2. OM LP

JARTS WW RTTY              235    QSO

CQ WW CW                       830 QSO  /TS590+N1MM/

OKDX RTTY                       312 QSO  3. OM LP

2013 - Výsledok M SR na KV rok 2014 - 9. miesto

UK DX BPSK 63                 371 QSO

EPC WW DX /PSK63/        213 QSO 

CQWW WPX RTTY            658 QSO  1. OM LP

ARRL DX CW                    271 QSO

BARTG HF RTTY                335 QSO  3. OM SOAB

EA RTTY cont.                   286 QSO  2. OM SOAB

CQ WW WPX CW              700 QSO   4. OM SOAB LP

ALL ASIAN CW                  167 QSO

WAEDC CW                       302 QSO + 112 QTC   2. OM LP

CQ WW RTTY                    518 QSO

JARTS WW RTTY               310 QSO 

WAE DC RTTY                   508 QSO + 130 QTC   2. OM LP

CQ WW CW                       779 QSO

ARRL 10 m                        132 QSO

2014 - Výsledok M SR na KV za rok 2015 - 10 miesto

CQWW WPX RTTY            523 QSO    3. OM LP

ARRL DX CW                    321 QSO

BARTG HF                        244 QSO

EA DX RTTY                      325 QSO

SPDX RTTY                       276 QSO

VOLTA DX RTTY                234 QSO

CQ WW WPX CW              780 QSO    5. OM LP

All Asian CW                     132 QSO

WAE DC CW                     221 QSO + 97 QTC  2. OM LP

CQ WW RTTY                    644 QSO    1. OM LP

WAE DC RTTY                   645 QSO + 44 QTC  2.OM

CQ WW CW                     1 039 QSO     5. OM LP

10 m RTTY                            90 QSO

OK DX RTTY                        316 QSO     2 .OM

2015 Výsledok M SR na KV za rok 2016 - 6. miesto

ARRL RTTY Roundup           240 QSO

CQ WW WPX RTTY             715 QSO    2. OM LP

BARG HF RTTY                   232 QSO

EA RTTY                             151 QSO

CQ WW WPX CW               774 QSO

WAE DC CW                       202 QSO + 94 QTC    3. OM LP

CQ WW RTTY                     600 QSO     1. OM LP

WAE DC RTTY                    601 QSO + 30 QTC    2. OM LP

CQ WW CW                        920 QSO    2. OM LP Ass.