Technika

KV - zariadenie na KV 

VKV - zariadenie na VKV

G5RV - riešenie stavby modifikovanej G5RV

N1MM - contest log

QSO - meteority /program VSJT/

MOXON - technické riešenie

GP - antena na KV

GP-L antena na 40-20-15-10 m

Veľa rádioamatérskych návodov na internete  YO3DAC