VKV/UKV  /144 a 432 MHz/

 

ICOM 706 MKIIG  *2003

 

BMT225  /Allamat 88/  starší od r.2008

Ovládanie BMT225 + PA + LNA + PC-CW , vstup - výstup NF, reg.RF vstup

 

PA 2m 50 W home made

 

PA BEKO 100 W  /Pri používaní na vyšší výkon dochádza ku skresleniu/

 

VKV anteny 2 x F9FT 17 el.

používané sólo, do dvoch smerov, alebo ako patrové.

- do dvoch smerov VHF contest 2009 Žalostina JN88RT