Digitálna prevádzka

Digitálna prevádzka ma zaujala v januári 2011. Základné informácie som dostal od Petra OM2ALD na jednom spoločnom stretnutí senických rádioamatérov. Pochválil sa koľko spravil DX QSO  na 2 m odrazom od meteorických stôp. Na internete bolo k tomu dosť informácii. Od OM3BC pekný návod na použitie programu WSJT-6 v slovenčine. Program WSJT pre rádioamaterske použitie vypracoval  John K1JT, a je voľne prístupný na jeho stránke.

Veľmi podrobne MS-prevádzku rozobral Matej OK1TEH.

 

Vlastné QSO za pomoci programu WSJT odrazom od meteorologických stôp a prijímaním veľmi slabých signálov na KV v rokoch 2011 a 2012.