KV 2007 - 2011  OM3R

2007 - Výsledok M SR na KV rok 2008 - 21.miesto

ARRL DX CW contest        230 QSO

UBA contest                     253 QSO

CQ WPX SSB contest       235 QSO

WAE DC CW contest        143 QSO

OK OM DX contest            679 QSO

CQ WW CW contest         892 QSO

Sporadická účasť OM AC, a v OM CW. Aktívnejšia práca na VKV.

 

2008 - Výsledok M SR na KV rok 2009 - 17.miesto

     

CQ WPX CW contest        823 QSO

WAE DC CW contest        132 QSO

V tomto roku som takmer vypustil účasť na KV pretekoch.

 

2009 - Výsledok M SR na KV rok 2010 - 11.miesto

CQ WPX CW contest         792 QSO

WAE DC CW contest        298 QSO + 140 QTC QSO  2. miesto v OM

OK OM DX contest            797 QSO

CQWW CW contest          815 QSO

 

2010 - Výsledok M SR na KV rok 2011 - 23.miesto

ARRL DX CW contest       331 QSO

CQ WPX CW contest        503 QSO

WAE DC CW contest        202 QSO + 150 QTC QSO

OK OM DX contest            681 QSO

CQ WW CW contest        1005 QSO 

Croatian CW Contest         475 QSO

Mierne oživenie, skúšanie DIGI módov RTX ICOM 706 MKIIG.

 

2011 - Výsledok M SR na KV rok 2012 - 17.miesto

CQ WPX RTTY contect      221 QSO

CQ WW RTTY contest       604 QSO     2. OM LP

CQ WW SSB contest        123 QSO

OK OM DX contest            875 QSO

CQ WW CW contest         915 QSO

Veľa času zobrala práca s Digi módmi na KV i VKV.