VKV 2013 OM3R JN88QQ

 

I.subreg.        144 MHz  120 QSO  26324 bod. 3.miesto  OM LP

 

Oprava strechy paneláku si vyžiadala demontáž VKV antény  11.4.2013.

Zatiaľ predpoklad, že ide o trvalú demontáž. Škoda.