Prvý raz na kote Žalostina

Prvý raz na kote Žalostina