Súčasné vybavenie

Zariadenie :

KV    -     TS-590S + symetrický tuner home made

        -     ANT G5RV 

VKV -     BMT-225 /ALLAMAT 88/

        -    ANT F9FT 17 el.

        -    PA BEKO 100 W

        -    PA home made 2m 50 W

KV - VKV - UKV  -  ICOM 706MKIIG

        -    PA home made 70 cm 50 W

        -    ANT 70 cm  F9FT 21 el. 

TOPlist