Moxon

Anténa schopná dávať výborné výsledky za lacný peniaz.

Je veľa praneňov a prepracovaných postupov na Internetových stránkach.

https://www.moxonantennaproject.com/backround.htm

Na tejto stránke je uvedený súhrn poznatkov a postupov pri stavbe tejto antény.

V roku 2012 som tejto anténe venoval zvýšenú pozornosť so zámerom umiestniť  na strechu činžiaka.

Plán prekazila rekonštrukcia strechy a následné odstránenie stožiaru. Takmer som ostal bez akejkoľvek antény.